บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

Bangkok Sheet Metal Public Company Limited.